9h - 13.30h /14.30h - 18h / Div. 8h - 14h
 Dels Vern, 3. Girona. Tel.: 972 205 100

Som propers

Som propers

Sempre accessibles, amb un tracte personal en tots els nostres serveis des de la nostra ubicació al centre de Girona

 

Servei integral

Servei integral

Oferim tots els serveis necessaris per impulsar el teu projecte, de manera integrada i coordinada a través de cada departament

Ens adaptem a tu

Ens adaptem a tu

La nostra oferta i serveis s’adapten a les característiques i necessitats particulars de cada tipus d’empresa i negoci

La tributació de les assegurances de decessos

Creat per el oct 3, 2022 a | Comentaris tancats a La tributació de les assegurances de decessos

La Direcció General De Tributs, en consulta vinculant V1725-22 ha determinat que les quanties percebudes de l’entitat asseguradora que excedeixen del cost dels serveis abans indicats tributa per l’impost sobre successions sense dret a practicar la reducció de la base imposable (actualment a Catalunya de 25.000€).

Ho fonamenta en el sentit que l’assegurança de decessos difereix de l’assegurança de vida segons la llei de contractes d’assegurances.

l’assegurança de decessos l’assegurador s'obliga a prestar els serveis funeraris pactats a la pòlissa per al cas de defunció de l'assegurat, mentre que en les assegurances sobre la vida, l'assegurador s'obliga a satisfer al beneficiari un capital, una renda o altres prestacions convingudes, en el cas de mort o bé de supervivència de l'assegurat, o de tots dos esdeveniments conj...
Llegir-ne més

Novetats

La tributació de les assegurances de decessos

La Direcció General De Tributs, en consulta vinculant V1725-22 ha determinat que les quanties percebudes de l’entitat asseguradora que excedeixen del cost dels serveis abans indicats tributa per l’impost sobre successions sense dret a practicar la reducció de la base imposable (actualment a Catalunya de 25.000€). Ho fonamenta en el sentit que l’assegurança de decessos difereix de l’assegurança de vida segons...

Nou paquet de mesures fiscals: L’impost de solidaritat

La Ministra d’hisenda i Funció Pública ha presentat un paquet de mesures que afecten varis impostos, entre ells l’IRPF i l’Impost sobre societats com a més rellevants. Alhora es crea la figura de l’impost de solidaritat (quin complementarà) en el cas de Catalunya, l’impost sobre el patrimoni. En principi, a Catalunya el nou impost afectaria els patrimonis superiors a 10.000.000€ (A...

Novetats en la creació d’empreses i el seu creixement

Avui, 29 de setembre de 2022 es publica la llei 18/2022, de 18 de setembre de creació i creixement d’empreses. Entre les curiositats de la norma, destaca la que informa que el capital mínim de les societats de responsabilitat limitada no podrà ser inferior a 1 euro. Accés a la...

Valor de referència

A continuació adjuntem un enllaç a les conclusions que l’AEDAF ha publicat sobre el valor de referència Conclusions...

Tributació conjunta i solidaritat

Segons una recent sentència del TSJ de Navarra, en cas de tributació conjunta, l’exigència de la totalitat del deute a qualsevol dels membres que conformen la unitat familiar hauria d’anar associada a la renda declarada. En aquest sentit, si algun dels membres que conformen la unitat familiar forma part de la declaració conjunta, però no va obtenir rendes, l’exigència del...

Llegir-ne més