9h - 13.30h /14.30h - 18h / Div. 8h - 14h
 Dels Vern, 3. Girona. Tel.: 972 205 100

Som propers

Som propers

Sempre accessibles, amb un tracte personal en tots els nostres serveis des de la nostra ubicació al centre de Girona

 

Servei integral

Servei integral

Oferim tots els serveis necessaris per impulsar el teu projecte, de manera integrada i coordinada a través de cada departament

Ens adaptem a tu

Ens adaptem a tu

La nostra oferta i serveis s’adapten a les característiques i necessitats particulars de cada tipus d’empresa i negoci

Novetats en ajornaments i fraccionaments i declaracions tributaries

Creat per el mar 31, 2023 a | Comentaris tancats a Novetats en ajornaments i fraccionaments i declaracions tributaries

Avui s’ha publicat al BOE, entre altra normativa: L’Ordre HFP/311/2023, de 28 de març, per la qual s'eleva el límit exempt de l'obligació d'aportar garantia en les sol·licituds d'ajornament o fraccionament a 50.000 euros. Disposición 8119 del BOE núm. 77 de 2023 L’ordre HFP/310/2023, de 28 de març, per la qual s'aproven els models de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l'Impost sobre el Patrimoni, exercici 2022, es determinen el lloc, forma i terminis de presentació d'aquests, s'estableixen els procediments d'obtenció, modificació, confirmació i presentació de l'esborrany de declaració de l'Impost sobre la ...
Llegir-ne més

Novetats

Novetats en ajornaments i fraccionaments i declaracions tributaries

Avui s’ha publicat al BOE, entre altra normativa: L’Ordre HFP/311/2023, de 28 de març, per la qual s’eleva el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament a 50.000 euros. Disposición 8119 del BOE núm. 77 de 2023 L’ordre HFP/310/2023, de 28 de març, per la qual s’aproven els models de declaració de l’Impost sobre la Renda...

Entra en vigor el nou sistema de tramitació dels informes mèdics (IT)

Entra en vigor el nou sistema de tramitació dels informes mèdics (IT) OM/2/2023, BOE 12-1-2023 El proper 1-4-2023 entra en vigor el nou sistema de tramitació dels informes mèdics per IT, d’acord amb el qual s’elimina l’obligació del treballador de traslladar-ne a l’empresa una còpia. Correspon el Servei Públic de salut, la mútua o empresa col·laboradora enviar les dades...

Recuperació de la deducció per maternitat

La llei 6/2023, de 17 de març, dels mercats de valors i serveis d’inversió ha aprovat una disposició final que afecta l’IRPF. Concretament preveu la recuperació de la deducció per maternitat  prevista a l’art. 81 de la Llei IRPF (menors de tres anys amb increment en cas d’escoles bressol) dels períodes 2020 a 2022 en els següents casos: A...

Modificacions tributàries a Catalunya

El passat 17/03 es va publicar al DOGC la llei 3/2023 de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023 (d’acompanyament als pressupostos de 2023). Les questions tributàries a tenir en compte són les següents:   IRPF Es fan modificacions tècniques en les deduccions per donatius a favor de determinades entitats dedicades...

Reial decret llei 2/2023 de mesures urgents per a l’ampliació de drets dels pensionistes

El Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat avui divendres, 17 de març, el nou Reial decret llei 2/2023 que pretén culminar la reforma del sistema públic de pensions, i que suposa una modificació del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre. El present Reial decret llei 2/2023, amb vigència a partir...

Llegir-ne més