9h - 13.30h /14.30h - 18h / Div. 8h - 14h
 Dels Vern, 3. Girona. Tel.: 972 205 100

Som propers

Som propers

Sempre accessibles, amb un tracte personal en tots els nostres serveis des de la nostra ubicació al centre de Girona

 

Servei integral

Servei integral

Oferim tots els serveis necessaris per impulsar el teu projecte, de manera integrada i coordinada a través de cada departament

Ens adaptem a tu

Ens adaptem a tu

La nostra oferta i serveis s’adapten a les característiques i necessitats particulars de cada tipus d’empresa i negoci

Retencions sobre professions relacionades amb la creació artística

Creat per el gen 27, 2023 a | Comentaris tancats a Retencions sobre professions relacionades amb la creació artística

El reial decret 31/2023, de 24 de gener modifica el reglament de l’IRPF respecte el percentatge de retenció per els contribuents que desenvolupin les activitats professionals (de la secció segona) i agrupacions de la secció tercera (artístiques) que més endavant s’indicaran.

A aquest efecte s’estableix un tipus del 7% de retenció, sempre que alhora els rendiments íntegres del conjunt d’activitats de l’exercici immediat anterior no superi els 15.000€ i representin més del 75%d e la suma de rendiments d’activitats econòmiques i del treball obtinguts per el contribuent.

Les activitats són, principalment:

GRUP

851 Representants tècnics de l'espectacle.

852 Apoderats i representants taurins.

Llegir-ne més

Novetats

Retencions sobre professions relacionades amb la creació artística

El reial decret 31/2023, de 24 de gener modifica el reglament de l’IRPF respecte el percentatge de retenció per els contribuents que desenvolupin les activitats professionals (de la secció segona) i agrupacions de la secció tercera (artístiques) que més endavant s’indicaran. A aquest efecte s’estableix un tipus del 7% de retenció, sempre que alhora els rendiments íntegres del conjunt d’activitats...

Habitatge habitual

El Tribunal Suprem, segons sentència 4569/2022, de 12 de desembre de 2022 procedeix declarar que l’exempció del guany patrimonial obtingut per la transmissió de l’habitatge habitual del contribuent, sempre que l’import total obtingut per la transmissió es reinverteixi en l’adquisició d’un nou habitatge habitual, regulat a l’art. 38 de la LIRPF, requereix que l’habitatge transmès hagi constituït la seva residència...

Obligació d’informació als tickets: envasos de plàstic

A partir de l’1 de gener de 2023, i d’acord amb el que preveu l’article 55 de la llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sols contaminats per una economia circular, s’ha de cobrar un preu per cadascun dels productes de plàstic que es posi a disposició del consumidor, fent la oportuna diferenciació al ticket de venda (factura normal o simplificada)....

Nous supòsits d’inversió del subjecte passiu: plàstics i roba

Hi ha nous supòsits d’inversió del subjecte passiu arrel dels canvis que introdueix la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, de forma que ja no només afecta la ferralla, també ho serà en casos de residus plàstics i tèxtils. Abans:...

Modificació del recàrrec d’equivalència

El BOE d’avui 11 de gener de 2023, aprofitant la regulació dels incentius a la contractació laboral, publica la disposició adicional 16ª modificant el tipus del recàrrec d’equivalència per aquelles operacions que tributen al 5% d’IVA. Passa del 0,625% al 0,62% Contingut de la norma: Disposición adicional decimosexta. Tipo del recargo de equivalencia en el Impuesto sobre el Valor Añadido....

Llegir-ne més